Sare Hezkuntza Gelan

!5-16 deialdiak hartu genuen parte. Hona hemen deialdi horren esaugarriak:


Eta hau da gure proiektua 2015-2016 eta 2016-2017 kurtsoetarako:

 

Gure proiektua 2015-2017