Ebaluazio datak 

CURSO 2020-2021 IKASTURTEA

Educación Infantil / Haur Hezkuntza 

Txostenak /Informes

                    Txosten-banaketa                                

1. Txostena / 1º Informe

Otsaila / Febrero

2. Txostena / 2º Informe

Ekaina / Junio

 

Educación Primaria / Lehen Hezkuntza                                     

Ebaluazioa / Evaluaciones

Ebaluazioa datak / Fechas de evaluación

Boletin banaketa /Entrega de boletines

1. Ebaluazioa.

1º Evaluación.

Azaroak 21etik - 27ra

Del 21 al 27 de noviembre

Azaroaren 29a

29 de noviembre

2. Ebaluazioa

2º Evaluación

Martxoak 2etatik - 5era

Del 2 al 5 de marzo

Martxoaren 6a

6 de marzo

3. Ebaluazioa

3º Evaluación

Ekainak 5etatik - 10era

Del 5 al 10 de junio

Ekainaren 12a

12 de junio

FINALA

Final

Ekainaren 16 eta 17

16 y 17 de junio

Ekainaren 19a

19 de junio

 

 

Educación Secundaria / Bigarren Hezkuntza

Ebaluazioa

Aurrebaluazio

datak

Ebaluazio 

datak

Boletinak

1. Ebaluazioa

Urriak 20

20 octubre

Azaroak 23 eta 24

23 y 24 noviembre

Azaroak 27

 

27 noviembre

2. Ebaluazioa

Urtarrilak 19

19 enero

Martxoak 1 eta 2

1 y 2  marzo

Martxoak 5

 

5 marzo

FINALA

Apirilak 20

20 abril

Ekainak 7 eta 8

7 y 8  junio

Ekainak 11

 

11 junio

 

Ezohiko azterketak 

Exámenes extraordinarios

Ebaluazio bilera 

Fecha de evaluación

Boletin banaketa 

Entrega de boletín

Ekainak 18tik 22ra

Del 18 al 22 de junio

Ekainak 23

 

23 junio

Ekainak 25

 

25 junio