Ebaluazio datak

 

CURSO 2019-2020 IKASTURTEA

 

Educación Infantil / Haur Hezkuntza 

Txosten egutegia / Calendario de entrega informes

Txostenak /Informes                     Txosten-banaketa                                
1. Txostena / 1º Informe

Otsaila / Febrero

2. Txostena / 2º Informe Ekaina / Junio

 

 

 Educación Primaria / Lehen Hezkuntza                                     

Ebaluazio egutegia / Calendario de evaluaciones

Ebaluazioa / Evaluaciones Ebaluazioa datak / Fechas de evaluación Boletin banaketa /Entrega de boletines

1. Ebaluazioa.

1º Evaluación.

Azaroak 21etik - 27ra

Del 21 al 27 de noviembre

Azaroaren 29a

29 de noviembre

2. Ebaluazioa

2º Evaluación

Martxoak 2etatik - 5era

Del 2 al 5 de marzo

Martxoaren 6a

6 de marzo

3. Ebaluazioa

3º Evaluación

Ekainak 5etatik - 10era

Del 5 al 10 de junio

Ekainaren 12a

12 de junio

FINALA

Final

Ekainaren 16 eta 17

16 y 17 de junio

Ekainaren 19a

19 de junio

 

 

Educación Secundaria / Bigarren Hezkuntza

Ebaluazio egutegia / Calendario de evaluaciones

Ebaluazioa / Evaluaciones Ebaluazioa datak / Fechas de evaluación Boletin banaketa /Entrega de boletines

1. Ebaluazioa.

1º Evaluación.

Azaroaren 25 eta 26

25 y 26 de noviembre

Azaroaren 29a

2. Ebaluazioa

2º Evaluación

Martxoaren 2 eta 3

2 y 3 de marzo

Martxoaren 6a

FINALA

Final

Ekainaren 8 eta 9

8 y 9 de junio

Ekainaren 12a

 

Ezohikoak / Extraordinarios

Ezohiko azterketak 

Exámenes extraordinarios

Ebaluazio bilera 

Fecha de evaluación

Boletin banaketa 

Entrega de boletín

Ekainaren 18tik 22ra

Ekainaren 23a Ekainaren 25a