Ebaluazio datak

 

CURSO 2019-2020 IKASTURTEA

 

Educación Infantil / Haur Hezkuntza 

Txosten egutegia / Calendario de entrega informes

Txostenak /Informes                     Txosten-banaketa                                
1. Txostena / 1º Informe

Otsaila / Febrero

2. Txostena / 2º Informe Ekaina / Junio

 

 

 Educación Primaria / Lehen Hezkuntza                                     

Ebaluazio egutegia / Calendario de evaluaciones

Ebaluazioa / Evaluaciones Ebaluazioa datak / Fechas de evaluación Boletin banaketa /Entrega de boletines

1. Ebaluazioa.

1º Evaluación.

Azaroak 21etik - 27ra

Del 21 al 27 de noviembre

Azaroaren 29a

29 de noviembre

2. Ebaluazioa

2º Evaluación

Martxoak 2etatik - 5era

Del 2 al 5 de marzo

Martxoaren 6a

6 de marzo

3. Ebaluazioa

3º Evaluación

Ekainak 5etatik - 10era

Del 5 al 10 de junio

Ekainaren 12a

12 de junio

FINALA

Final

Ekainaren 16 eta 17

16 y 17 de junio

Ekainaren 19a

19 de junio

 

 

Educación Secundaria / Bigarren Hezkuntza

Ebaluazio egutegia / Calendario de evaluaciones

Ebaluazioa / Evaluaciones Ebaluazioa datak / Fechas de evaluación Boletin banaketa /Entrega de boletines

1. Ebaluazioa.

1º Evaluación.

Azaroaren 25 eta 26

25 y 26 de noviembre

Azaroaren 29a

29 de noviembre

2. Ebaluazioa

2º Evaluación

Martxoaren 2 eta 3

2 y 3 de marzo

Martxoaren 6a

6 de marzo

FINALA

Final

Ekainaren 8 eta 9

8 y 9 de junio

Ekainaren 12a

12 de junio

 

Ezohikoak / Extraordinarios

Ezohiko azterketak 

Exámenes extraordinarios

Ebaluazio bilera 

Fecha de evaluación

Boletin banaketa 

Entrega de boletín

Ekainaren 18tik 22ra

del 18 al 22 de junio

Ekainaren 23a

23 de junio

Ekainaren 25a

25 de junio