Bidelaguna proiektua.

Bidelaguna aniztasunaren arretarako programa bat da, eskola-orduetatik kanpo egiten dena. Programa honekin lotutako jarduerak ikastetxeak aniztasunari erantzuteko egiten duen jarduera orokorraren parte dira.

 

Lehen Hezkuntzako 3. zikloko (LHko 5. eta 6. mailak) eta Bigarren Hezkuntzako 1. zikloko (DBHko 1. eta 2. mailak) ikasleei zuzenduta dago, ikasleen behar akademikoei erantzuteko. Lehen Hezkuntzan 12: 30etik 15: 00etara egiten da, eta Bigarren Hezkuntzan 15: 00etatik 16: 30era.

 

Laguntza-funtzioa da ikasleei banaka eta taldeka laguntzea, eskola-zereginetan dituzten askotariko zailtasunak konpon ditzaten.

           Monitoreak ikastetxeko arduradunekin koordinatzen dira, ikasleen ikaskuntza-prozesuaren jarraipen hobea egiteko. Prozesua ebaluazio-bileretan berrikusten da, eta bilera horietan prozesuaren balorazioa egiten da eta ikasturte bakoitzean neurri egokiak hartzen dira.

 

Helburua ikasleen emaitza akademikoak hobetzea eta ikastetxean hautemandako beharrei erantzutea da.

 

Beraz, programaren helburuak honako hauek dira:

 

 • Ikasle bakoitzari gida eta orientazio pertsonalizatua eskaintzea.
 • Denbora antolatzeko jarrerak eta ohiturak garatzen laguntzea, lanean konstantzia izatea eta ikasteko estrategiak aplikatzea (agenda, karpeta, lanak...)
 • Autoestimua indartzea, gizartean eta eskolan errazago integratzeko eta arrakasta izateko aukerak areagotzeko.
 • Arlo instrumentaletan ezagutzak eta trebetasunak eskuratzea indartzea, emaitza akademikoak hobetzeko.
 • Ikasle berriei laguntzea.
 • Irakurtzeko ohitura sustatzea.
 • Familiekiko komunikazioa hobetzea.
 • Bizikidetza hobetzea, lantaldeak sortuz.
 • Lehen hezkuntzatik bigarren hezkuntzarako eskola-trantsizioa erraztea.

 

Saioetan honako hauek lantzen dira:

 

 • Karpetaren antolaketa eta agendaren erabilera.
 • Arlo instrumentaletako curriculumaren edukiak indartzea fitxen eta/edo jolasen bidez
 • Ikasteko ohiturak eta ikasteko prozesua errazteko teknikak eskuratzea
 • Irakurmena hobetzea
 • Zure ikasgelako taldean sortutako zalantzak argitzea
 • Zereginetan laguntzea
 • Azterketak prestatzea

 

Aurrerapenak eta emaitzak esanguratsuak dira, eta ikasleen arrakastak nabarmenak dira, ikasteko interesa eta motibazioa zein ikasleek beren gaitasunei buruz dituzten itxaropenak hobetuz.

 

Proiektuaren zenbait irudi